Snickeriet är öppet: Måndag till fredag i begränsad omfattning. 

Tag kontakt före ev. besök!